Kompaktowa, zaawansowana obróbka wstępna

Mecafiltro MCF http://localhost/AGUATECNICA.ES/media/com_phocadownload/images/mime/16/icon-pdf.png prezentacja MCF Mecafiltro

Jest to w pełni automatyczne urządzenie do filtracji  wód ściekowych w oczyszczalniach i do odzyskiwania wody zanieczyszczonej w procesach przemysłowych.
Zainstalowany w oczyszczalni ścieków może być wykorzystany jako kompaktowa jednostka do wstępnego oczyszczania pracując przy użyciu prześwitu oczek mniejszego od 0,3 mm.
Znakomite rezultaty w oddzielaniu zanieczyszczeń stałych od cieczy, co oznacza lepszą sprawność dalszych procesów i  dużą oszczędność kosztów eksploatacji.
Wprowadzenie wody przez pompowanie lub pod wpływem jej ciężaru.
Bardzo niska całkowita moc zainstalowana.
Oczka sita o średnicy od 180 do 230 mikronów, w zależności od od typu zanieczyszczeń w wodzie i od przepływu.
Przepływy aż do 300 m3/h dla jednego urządzenia.
Zbudowany w całości ze stali nierdzewnej.
Łatwo się przystosowuje do istniejących już procesów.
Wymaga minimalnej konserwacji.
Eliminacja zanieczyszczeń stałych aż do 98%Funkcjonowanie

Woda dostaje się do urządzenia rurami zbiorczymi grawitacyjnie lub przez pompowanie. Filtry o różnych rozmiarach oczek, założone na dyskach obrotowych, zależnie od typu zanieczyszczenia w wodzie, zatrzymują ciała stałe obecne w cieczy. One z kolei opadają do strefy sedymentacji, w której będą się gromadzić aż do momentu automatycznego spustu. Następnie zanieczyszczenia stałe trafiają do worka filtracyjnego lub systemu odwadniania, transportu i prasowania.


 

Zastosowanie

Filtracja wód ściekowych w oczyszczalni ścieków miejskich i przemysłowych;
Odzyskiwanie wody zanieczyszczonej w procesach przemysłowych;
Ochrona systemów membranowych
Przemysł tekstylny, papierniczy, warzywno- owocowy, włókienniczy, przetwórczy, etc.


 

Redukcja zanieczyszczeń stałych i materii organicznej

Znakomita jakość wody.
Znacząca redukcja zanieczyszczeń po opuszczeniu urządzenia
Mniejsze zapotrzebowanie powietrza do aeracji
Zmniejszona ilość powstających zanieczyszczeń w kolejnych procesach
Redukcja emisji dwutlenku węgla


 

Eliminacja piasku, włosów i włókien

usuwanie piasku, włosów i włókien, unikając takich problemów jak zatykanie się pomp lub gromadzenie się zanieczyszczeń w różnych częściach oczyszczalni ścieków;
całkowita ochrona membranowych systemów oczyszczania;
znaczący spadek liczby awarii kolejnych urządzeń w ciągu technologicznym, np. pomp;
minimalizacja działań serwisowych;
duża zdolność eliminacji zanieczyszczeń, nawet przy prześwicie oczek od 400 do 500 mikronów;


Zalety Eksploatacji

Urządzenie kompaktowe, proste w obsłudze, nie wymagające częstej konserwacji;
Niskie zużycie energii - całkowita moc 1,5 kW;
Przed urządzeniem wymagane jedynie oczyszczenie zgubne.
Łatwo się dostosowuje do systemów dezodoryzacji.
Redukcja kosztów energetycznych od 26 do  51% w oczyszczaniu biologicznym.
Redukcja zużycia tlenu pomiędzy 27 a 50%
Bardziej efektywna w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych ochrona systemów membranowych.


System dozowania wapna dla różnych zastosowań http://localhost/AGUATECNICA.ES/media/com_phocadownload/images/mime/16/icon-pdf.png Prezentacja dozowania wapna

Instalacja do przechowywania i dozowania wapna służy do magazynowania,  podawania i transportu wapna do higienizacji i kondycjonowania osadu ściekowego (transport wapna do mieszacza osadów) lub do przygotowania mleczka wapiennego używanego w celu zmiany własności fizykochemicznych ścieków w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.


 Urządzenia do wstępnej obróbki ścieków http://localhost/AGUATECNICA.ES/media/com_phocadownload/images/mime/16/icon-pdf.png Prezentacja Oczyszczanie mechaniczne

KRATA MECHANICZNA RZADKA DLA DUŻYCH ZANIECZYSZCZEŃ

Urządzenie zaprojektowane zostało specjalnie do separacji dużych zanieczyszczeń, powyżej 15 mm, w oczyszczalniach ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Zainstalowane jest najczęściej na kanałach dolotowych oczyszczalni, jako ochrona systemów do filtracji dokładnej, pomp, itp.

Elementy filtrujące oraz zgrzebła czyszczące wykonane są ze stali kwasoodpornej. Elementy łańcucha transportującego mogą być wykonane z różnych materiałów: stali ulepszanej cieplnie, stali kwasoodpornej, tworzywa sztucznego, itp., w zależności od zastosowania, życzenia klienta oraz wymagań specyfikacji technicznej.

 


 

FILTRUJĄCE SITO OBROTOWE

Sito obrotowe jest urządzeniem do dokładnej filtracji ścieków lub wody w procesach przemysłowych. Zgodnie z jego charakterystyką nie jest instalowane bezpośrednio w kanale. Zarówno kolektor dolotowy jak i rurociąg odprowadzający wyposażone są w kołnierze przyłączeniowe. Ścieki mogą być podawane do sita pompą lub grawitacyjnie.

 


 

SEPARATOR TŁUSZCZU

Składa się z mechanizmu czyszczącego powierzchnię poprzez zgarniacze, które usuwają tłuszcze i części flotujące. Odseparowany tłuszcz odprowadzony jest na zewnątrz urządzenia do pojemnika.


 

ZASTAWKI KANAŁOWE I NAŚCIENNE


 

PIASKOWNIK Z SEPARACJĄ TŁUSZCZU I MECHANICZNYMI ZGARNIACZAMI


 

SITO ŚLIMAKOWE KANAŁOWE


 

KRATA MECHANICZNA O RUCHU OBROTOWYM

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Utilizamos cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por nuestra web. Para saber más del uso de las cookies Política de privacidad.

Acepto el uso cookies en esta web.